Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Týniště nad Orlicí

Na těchto stránkách naleznete informace brigádách, mimořádných hajeních a akcích pořádaných Českým rybářským svazem, z.s. místní oganizací Týniště nad Orlicí.

Závody 2018

Dne 8. 9. 2018 a 9. 9. 2018 se budou konat rybářské závody dospělých a dětí na rybochovném zařízení v Týništi nad Orlicí. Propozice pro dospělé jsou k prohlédnutí zde a pro děti zde. Výsledky závodů z loňského roku jsou ke stažení dle kategorií: dospělí, děti bez pomoci a děti s pomocí.

Brigády 2018

Brigády na rybničním hospodářství:
Sobota 20. 10. 2018 7:00 - 12:00
Sobota 27. 10. 2018 7:00 - 12:00
Sobota 17. 11. 2018 7:00 - 12:00
Kdo máte křovinořez, vezměte ho prosím s sebou.

Výdej povolenek 2018

Poslední výdej povolenek bude probíhat na rybničním hospodářství dne 28. 4. 2018 11:00-12:00.

Členská schůze 2018

Členská schůze se konala dne 23.3.2018 od 17:00 v restauraci "Na Drahách" v Albrechticích nad Orlicí. Usnesení členské schůze si můžete přečíst zde.

Změna rybářského řádu od 1.4.2018

Dne 19. 2. 2018 vyšla ve Sbírce zákonů novelizace vyhlášky č. 197/2004 Sb. Přinášíme vám úplné znění novelizace vyhlášky, která se dotknou rybářů při rybolovu od 1. dubna 2018, kdy vyhláška nabude účinnosti:

  • Denní doby lovy ryb na mimopstruhovém rybářském revíru jsou:
    1. v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
    2. v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin

Při lovu ryb od 1. dubna 2018 respektujte uvedené změny a mějte na paměti, že v rybářském řádu, který je součástí soupisů rybářských revírů je samozřejmě  uvedena původní úprava.

Rybářský ples 2018

Rybářský ples se konal 24. února 2018 od 20:00 nově v restauraci Roubenka v Týništi nad Orlicí a jako každý rok nám na něm zahrál Koplaho Band.

Novinky