Projekty realizované za pomocí fondů EU

Rekonstrukce střechy budovy se šatnami, sprchami a skladovacími prostory.

Odstranění současné střešní krytiny, opravy bednění nebo nahrazení části, provedení izolace a položení nové střešní krytiny včetně nutných souvisejících prací (tesařské a klempířské práce).
CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_018/0001254

Novinky